Prekių keitimas ir grąžinimas

5 Šalių atsakomybė, garantijos

5.1.    Klientas patvirtina, jog remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais turi teisę užsakyti Prekes interneto svetainėje.

5.2.    Klientas, užsiregistruodamas per interneto svetainėje esančią registracijos sistemą bei užsakydamas Prekes įsipareigoja saugoti ir niekam neatskleisti savo prisijungimo duomenų. Tuo atveju, jeigu Klientas atskleidžia savo prisijungimo duomenis, Kupiškio amatai atleidžiamas nuo bet kokios su tuo susijusios atsakomybės.

5.3.    Klientas prisiima visą atsakomybę už registracijos ar/ir užsakymo metu pateiktą neteisinga/netikslią informaciją, įskaitant, bet neapsiribojant Klientą identifikuojančią informaciją, kontaktus, Prekių pristatymo vietą ir kita.

5.4.    Klientas patvirtina, jog yra susipažinęs su tuo, kad Prekės, nurodytos interneto svetainėje savo spalva forma ar kitais parametrais gali neatitikti realaus Prekių dydžio, formos ir spalvos dėl naudojamo monitoriaus ypatybių.

5.5.    Klientas patvirtina, kad registracijos ar užsakymo pateikimo metu pateikia teisingą jį identifikuojančią informaciją. Jeigu registracijos metu ar vėliau buvo pateikti melagingi, netikslūs, klaidinantys ar ne vis reikalaujami duomenys, Kupiškio amatai turi teisę nedelsiant anuliuoti registraciją ir pašalinti tokio Kliento duomenis arba apriboti Kliento galimybes užsakyti Prekes.

5.6.    Klientui nesilaikant šių Taisyklių ar paaiškėjus kitiems Kliento veiksmams/neveikimui, kurie yra laikomi neteisėtais, Kupiškio amatai turi teisę nedelsiant anuliuoti Kliento registraciją ir/ar pašalinti tokio Kliento duomenis ir/arba apriboti Kliento galimybes užsakyti Prekes.

5.7.    Kupiškio amatai suteikia Klientui 14 dienų Prekių kokybės garantiją. Norėdamas pasinaudoti Prekių kokybės garantija, Klientas privalo nustatytu terminu pateikti rašytinę pretenziją Kupiškio amatų adresu.

5.8.    Kupiškio amatų parduodamos Prekės grąžinamos ir/ar keičiamos remiantis LR Daiktų keitimo ir grąžinimo taisyklėmis (VŽ., 2001-07-07, Nr. 58-2105).