Siuntimas ir pristatymas

3.    Prekių pristatymas

3.1    Kupiškio amatai įsipareigoja Klientui pateikti jo užsakytas Prekes, nurodytas teisingai užpildytoje ir atsiųstoje Užsakymo formoje, tik Klientui pilnai apmokėjus Kupiškio amatai už Prekes 2 punkte nustatyta tvarka.

3.2    Prekės pristatomos per 3-15 darbo dienų nuo pranešimo apie apmokėjimą už Prekes gavimo dienos, išskyrus atvejus, kai Kupiškio amatai sandėlyje nėra reikiamų Prekių.

3.3    Visais atvejais, neturint galimybės pristatyti Prekių nustatytais terminais, Kupiškio amatai įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Klientu ir suderinti Prekių pristatymo terminą.

3.4    Klientas įsipareigoja Prekes priimti pats Užsakyme nurodytu laiku (laiko intervalu). Tuo atveju, kai jis prekių pats priimti negali, o Prekės pristatytos nurodytu adresu bei pagal kitus Kliento pateiktus duomenis, Klientas neturi teisės reikšti Kupiškio amatai pretenzijų dėl Prekių pristatymo netinkamam subjektui.

3.5    Tuo atveju, jeigu dėl Kliento kaltės arba nuo jo priklausančių aplinkybių Kupiškio amatai neturės galimybės pristatyti Prekes, Kupiškio amatai papildomai derina Klientui tinkamą naują pristatymo laiką. Pakartotinis pristatymas atliekamas ne daugiau kaip 2 kartus.

3.6    Visais atvejais, Kupiškio amatai nėra atsakingas už prekių pristatymo terminų viršijimą, jeigu Prekės nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Kliento kaltės arba nuo Kliento priklausančių aplinkybių.

3.7    Klientas įsipareigoja nedelsiant informuoti Kupiškio amatų administratorių elektroniniu paštu, jeigu siunta pateikiama pažeistoje, sulamdytoje arba kitu būdu suniokotoje pakuotėje, taip pat tais atvejais, kai siuntoje pateikiamos neužsakytos prekės arba netinkamas tokių prekių kiekis, nepilnas prekių komplektas, netinkamo dydžio, matmenų prekės ir pan.

3.8    Pristačius prekes Klientui suglamžytoje, šlapioje ar kitokiu būdu išoriškai pažeistoje pakuotėje, Klientas privalo pateikiamame siuntos pristatymo patvirtinime nurodyti (parašyti pastabas) arba dalyvaujant kurjeriui surašyti atskirą aktą dėl tokių trūkumų. Visais atvejais Kupiškio amatai nėra atsakingas dėl Prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai buvo sąlygoti pakuotės pažeidimų, kurių Klientas nepažymėjo siuntos pristatymo patvirtinime.

3.9    Klientas, pastebėjęs, jog siuntoje Prekės yra netinkamos kokybės, pažeistos, įsipareigoja nedelsiant informuoti apie tai Kupiškio amatams. Pirkėjui per 1 darbo dieną nepareiškus pastabų dėl akivaizdžių Prekės trūkumų (jeigu tokių yra), laikoma, kad buvo pristatyta tinkamos kokybės Prekė.